Банке које учествују у реализацији Програма субвенција за ПВЛ у 2017. години

  

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

SOCIETE GENERALE

EUROBANK

BANCA INTESA

 

* Редослед банака је дефинисан датумом потписивања Уговора