Кућа - 5003/В

Локација непокретности: 
Оџаци
Детаљи о продаји и непокретности: 

кућа површине основе 151m2, са две помоћне зграде, у Стојана Љубића 86, у Српском Милетићу

Поверилац: 
Eurobank
Цена непокретности: 
8 900, 00€
Контакт телефон: 
011 3817 902