Кућа - 8755/В

Локација непокретности: 
Зајечар
Детаљи о продаји и непокретности: 

кућа површине 186m2, породична стамбена зграда површине 19m2 и помоћна зграда површине 32m2, у Хајдук Вељковој 53 

Поверилац: 
Raiffeisen Bank
Цена непокретности: 
46 800, 00€
Контакт телефон: 
011 3817 902