Објављене вредности ДОМекса за први квартал 2016. године

Понедељак, 11. април 2016.

У оквиру секције ДОМекс – Индекс цена непокретности Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, објавили смо последње податке о вредностима ДОМекс-а, просечним ценама непокретности у Србији по општинама, као и број прометованих непокретности која се финансирају осигураним стамбеним кредитима.