Оглашавање јавних набавки

Назив набавке Документација
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У НАЦИОНАЛНОЈ КОРПОРАЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
Серверска опрема
Ревизија годишњег рачуна за 2018. годину
Хигијенска средства
Канцеларијски потрошни материјал
Регрутовање кадрова
Фиксна телефонија