Оглашавање јавних набавки

Назив набавке Документација
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У НАЦИОНАЛНОЈ КОРПОРАЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
Чишћење просторија
Одржавање рачунарске опреме
Одржавање и дораде софтверског решења портала
Одржавање информационог система са модулима
Регрутовање кадрова
Услуге интернета
Канцеларијски намештај
Мобилна телефонија