Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретностиsort icon
Кућа - 27719/В Нови Кнежевац 3 500€
Двособан стан - 30069/В Житиште 3 600€
Кућа - 849/В Кула 3 700€
Кућа - 15906/М Шид 4 080€
Kућa - 13850/M Бечеј 4 200€
Tрособан стан - 6191/В Нова Црња 4 800€
Кућа - 41769/В Мали Иђош 4 800€
Кућа - 3098/С Апатин 5 000€
Кућа - 39732/Ј Београд - Младеновац 5 000€
Једнособан стан - 36351/С Суботица 5 200€