Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продајеsort icon Цена непокретности
Кућа - 8755/В Зајечар 46 800€
Кућа - 5544/В Нови Пазар 209 525€
Двособан стан - 9038/В Београд - Земун 37 500€
Двоипособан стан - 26188/С Нови Сад - град 55 800€
Кућа - 47000/В Бачка Паланка 11 196€
Кућа - 5003/В Оџаци 8 900€
Пословни простор - 37029/А Београд - Савски Венац 29 250€
Двособан стан - 57660/А Зрењанин 14 625€
Седмособан стан - 54888/Л Нови Сад - град 276 150€
Jeднособан стан - 35163/А Београд - Чукарица 43 560€