Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретности
Кућа - 64016/А Бачка Топола 16 838€
Кућа - 39427/А Горњи Милановац 14 904€
Кућа - 59655/А Суботица 20 137€
Кућа - 22404/М Куршумлија 23 630€
Кућа - 24821/С Зрењанин 5 610€
Једноипособан стан - 15653/С Београд - Обреновац 13 200€
Двоипособан стан - 17717/С Панчево 22 500€
Кућа - 33974/А Врбас 23 300€
Кућа - 35400/А Инђија 16 000€
Двособан стан - 12071/А Београд - Чукарица 48 000€