Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретности
Дуплекс - 24976/С Нови Сад - град 25 000€
Четворособан стан - 24424/С Београд - Младеновац 52 500€
Двособан стан - 37553/С Београд - Нови Београд 40 800€
Кућа - 61234/С Рума 17 000€
Стан - 29727/А Београд - Земун 16 150€
Двособан стан - 50353/А Панчево 14 386€
Кућа - 30405/А Ужице 240 000€
Кућа - 11878/А Сента 25 000€
Једнособан стан - 35576/A Београд - Раковица 34 213€
Двособан стан - 6986/В Врњачка Бања 27 750€