Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретности
Стан - 29727/А Београд - Земун 16 150€
Двособан стан - 50353/А Панчево 14 386€
Кућа - 11878/А Сента 25 000€
Двособан стан - 6986/В Врњачка Бања 27 750€
Двособан стан - 9660/В Бачка Паланка 11 500€
Дуплекс - 15151/В Нови Сад - град 35 000€
Трособан стан - 30553/В Врбас 10 041€
Кућа - 60875/А Сента 15 431€
Кућа - 48580/А Сомбор 17 200€
Једнособан стан - 13100/А Крагујевац - град 55 000€