Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретности
Двособан стан - 9660/В Бачка Паланка 11 500€
Дуплекс - 15151/В Нови Сад - град 35 000€
Трособан стан - 30553/В Врбас 10 041€
Кућа - 60875/А Сента 15 431€
Кућа - 48580/А Сомбор 17 200€
Једнособан стан - 13100/А Крагујевац - град 55 000€
Кућа - 31092/А Сомбор 32 000€
Кућа - 47467/А Сурдулица 18 739€
Кућа - 14392/A Суботица 22 800€
Двособан стан - 43575/А Кула 21 320€