Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретности
Кућа - 7871/В Ивањица 19 800€
Кућа - 32533/В Бечеј 15 750€
Двособан стан - 8588/С Врњачка Бања 20 400€
Гарсоњера - 15538/С Панчево 23 000€
Кућа - 45016/С Србобран 8 985€
Кућа - 26517/С Краљево 40 781€
Кућа - 42968/С Кула 22 031€
Двособан стан - 26349/С Оџаци 14 830€
Двособан стан - 16155/С Ниш 44 000€
Кућа - 19488/А Сомбор 7 310€