Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретности
Трособан стан - 14911/М Крагујевац - град 49 357€
Кућа - 21581/M Чачак 36 000€
Kућa - 34943/M Крагујевац - град 70 505€
Кућа - 43625/Ј Мали Иђош 92 518€
36959/Ј Неготин 21 683€
Петособан стан - 36637/Ј Бела Црква 22 200€
Кућа - 34831/Ј Инђија 24 650€
Кућа - 39106/Ј Ковин 16 090€
Кућа - 42592/Ј Ћуприја 34 630€
Двособан стан - 41173/Ј Нови Сад - град 34 500€