Оглашавање јавних набавки

Назив набавке Документација
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У НАЦИОНАЛНОЈ КОРПОРАЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
Услуге фиксне телефоније
Интервентно одржавање сториџа
Рачунари и монитори
Услуга саветовања и анализе модела осигурања стамбених кредита
Ласерски штампачи