Оглашавање јавних набавки

Назив набавке Документација
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У НАЦИОНАЛНОЈ КОРПОРАЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
Одржавање рачунарске опреме
Таблет рачунар
Одржавање информационог система са модулима
Канцеларијски намештај
Одржавање софтверског решења портала
Тонери